Valdeltagande i riksdagsvalen 1973-2018

Valdeltagande avseende samtliga baseras på valdeltagande hos svenska medborgare folkbokförda i Sverige och utomlands. Valdeltagande avseende förstagångsväljare avser de som uppnått rösträttsålder sedan föregående riksdagsval och baseras enbart på svenska medborgare folkbokförda i Sverige.
Källa: SCB:s valstatistik

Riksdagens sammansättning 1919-2018

Fram till och med 1969 avses riksdagens båda kammare. År 1971 infördes enkammarriksdagen. Uppgifterna för åren 1922–1974 avser 10 januari, dvs. då riksdagsåret inleddes. Till och med september 1975 var riksdagsåret lika med kalenderåret. Därefter börjar riksdagsåret omkring den 1 oktober.
Källa: Sveriges riksdag

Myndighetschefer tillsatta av regeringen september 2003 och 2019

Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag från lärosätets styrelse. I övriga titlar ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc. Totalen är inklusive vikarierande myndighetschefer.
Källa: Budgetpropositionen respektive år, UO 2

Styrelser och ledning i börsföretag 2018

Avser svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen (Large-, Mid-, och Small cap)
Styrelseordförande inkluderar funktionen OF
Verkställande direktör inkluderar funktioner som VD och EVD Styrelseledamöter samtliga LE (inkl. VD, VVD, OF, VOF. Exkl. arbetsrepresentanter)
Ett bolag saknade en registrerad OF per den 31/12 -2018 Uppgifterna är framtagna för 31 december 2018
Källa: Bolagsverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet