Biståndshushåll efter hushållstyp med sökande i åldern 18-64 år, 2000 och 2018