Spridning av sammanräknad förvärvsinkomst för individer 20-64 år 1991, 2000 och 2018

Sammanräknad förvärvsinkomst är skattepliktiga inkomster exklusive kapitalinkomster.
Förklaring till diagram se sid 78.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB