Betygspoäng för elever på gymnasieskolan med slutbetyg efter svensk och utländsk bakgrund 2018/19