Om webbplatsen

Fickboken På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet (pdf) samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Denna webbplats syftar till att göra boken tillgänglig för fler.

Platsen är ett hobbyprojekt men ambitionen är att hålla uppgifterna aktuella. Alla tips välkomna. Jag finns på Twitter @rikardlinde eller epost rikard at gmail.com.

Webbadress till denna webbplats

http://jamstalld.se


All officiell statistik finns på: www.scb.se
Statistikservice: tfn 08-506 948 01

Befolkning efter ålder 1900 och 2021

Under 1900-talet har flera stora förändringar skett. Kvinnor föder i genomsnitt färre barn, livslängden har ökat och Sverige har gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det är framförallt de två första faktorerna som medfört att åldersstrukturen i befolkningen har förändrats då andelen barn har minskat och andelen äldre har ökat.