Befolkningen i åldern 65 år och äldre efter civilstånd och ålder 2019