Förstagångsföräldrar

År 2020 var medelåldern för förstagångsmammorna 30 år och medelåldern för förstagångspapporna 32 år.