Sveriges folkmängd 1900-2021

Sveriges folkmängd 1900-2021

Sedan år 1900 har Sveriges befolkning fördubblats. Under hela 1900-talet bestod befolkningen av något fler kvinnor än män, men år 2015 var antalet män för första gången större än antalet kvinnor. Två år senare, år 2017, passerade vi 10 miljoner och 2021 var vi ungefär 5,2 miljoner kvinnor och 5,3 miljoner män.

Den årliga folkökningen har varierat över tid och beror på hur många som föds, dör, invandrar och utvandrar. Under 1900-talets början och fram till 1970-talet berodde folkökningen i Sverige främst på att antalet födda översteg antalet döda. Varje år föds det något färre flickor än pojkar. Antalet kvinnor och män som dör under ett år beror till stor del på tidigare dödlighet och på förändringen i medellivslängden. Kvinnor lever i genomsnitt något längre än män.

Under mitten av 1900-talet ökade antalet personer som invandrade. Det berodde bland annat på arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960-talen och senare på flykting- och anhöriginvandring. Idag beror folkökningen främst på att antalet invandrade är större än antalet utvandrade, d.v.s.
att det finns ett invandringsöverskott. Det är oftast färre kvinnor än män både bland de som invandrar och bland de som utvandrar. Det får till följd att invandringsöverskottet oftast är ungefär lika stort för kvinnor och män. Under perioder med ett större invandringsöverskott, till exempel i mitten av 2010-talet, har dock ökningen tenderat vara större för män än för kvinnor.