Anmäld misshandel 1990-2018

Införandet av brotten grov fridskränkning respektive grov kvinno- fridskränkning i lagstiftningen år 1998 kan påverka jämförbarheten över tid. Sedan 1998 kan exempelvis upprepade fall av misshandel i nära relation leda till en anmälan om grov fridskränkning eller grov kvinno- fridskränkning istället för anmälan om misshandel.
Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå)

Antalet anmälda fall av misshandel, mot såväl kvinnor som män, ökade under 1990-talet respektive 2000-talets inledning. Under 2010-talet har dock antalet anmälda fall av misshandel mot män minskat medan antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor fortsatt ökat. Minskningen handlar framför allt om anmälda fall av misshandel av en obekant förövare, medan antalet anmälningar om misshandel av en bekant förövare ökat. Ökningen av antalet anmälda fall av misshandel sedan 1990-talet kan bland annat bero på en större benägenhet att anmäla våldsbrott, dvs. att mörkertalet blivit mindre. Mörkertalet är kvoten mellan den faktiska brottsligheten och den anmälda. Mörkertalet sjunker om en större andel av de brott som begåtts anmäls. I de fall där den som utsatts känner gärningsper- sonen är benägenheten att anmäla brottet generellt lägre än när gärningspersonen är någon obekant.