Lagförda för brott mot brottsbalken, trafikbrottslagen och narkotikastrafflagen 2018

Uppgifter avseende misshandel, våldtäkt, stöld och rån inkluderar även grov misshandel, synnerligen grovt brott, grov våldtäkt, grov stöld respektive grovt rån.
Källa: Personer lagförda för brott, Brottsförebyggande rådet (Brå)