Personer som mycket eller ganska ofta väljer en annan väg eller färdsätt på grund av oro att utsättas för brott efter ålder 2019