Personer utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder 2018

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (Brå)