Anställda 20-64 år efter sektor och anknytning till arbetsmarknaden 1987 och 2019 

Uppgift om sektor saknas för anställda utomlands, därför redovisas endast anställda i Sverige.
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB