De 30 största yrkena 2018

Yrket har klassificerats enligt Standard för Svensk yrkesklassificering SSYK 2012. Totalt yrken finns 429 yrken.
Källa: Yrkesregistret, SCB

I de 30 största yrkena fanns, år 2018, 51 procent av alla anställda kvinnor och 36 procent av alla anställda män i åldern 20-64 år.

Fyra av de 30 största yrkena hade en jämn könsfördelning, d.v.s. 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män. Dessa var: Kockar och kallskänkor, Lednings- och organisationsutvecklare, Gymnasielärare och Kundtjänstpersonal.

Det mest kvinnodominerade yrket bland de 30 största var, år 2018, Förskollärare med 96 procent kvinnor och 4 procent män. Det mest mansdominerade yrket var Träarbetare, snickare med flera med 1 procent kvinnor och 99 procent män.