Företagare 20 år och äldre efter antal förvärvsarbetande i företaget samt företagets juridiska form 2018