Personer 20-64 år som inte tillhör arbetskraften efter huvudsaklig verksamhet 1987, 2000 och 2019