Sysselsatta i åldern 20-64 år som varit frånvarande hel eller del av vecka efter orsak 2019