Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet, minst någon gång under de senaste 12 månaderna, bland personer 16-64 år efter ålder 2017