Mödradödlighet

År 2018 avled 5 kvinnor i samband med komplikationer under graviditet eller förlossning. Under året föddes 115 832 barn.

Källa: Dödsorsaker, Socialstyrelsen