Självskattad hälsa för personer 16 år och äldre efter ålder 2018

Andel (%) i respektive åldersgrupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet