Självskattad hälsa för personer i åldern 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

Andel (%) i respektive grupp som själv uppger sig ha bra respektive dålig hälsa i allmänhet