Domare efter typ av domstol 2019

1) Tidigare Regeringsrätten
2) Tidigare Länsrätt
Uppgifterna är framtagna i december 2019 Källa: Domstolsverket