Förtroendevalda och medlemmar inom fackliga organisationer 1985, 2001 och 2020

1) Fr.o.m. 2003 ingår Försäkringsanställdas förbund under ST. 2) Avser 1983.
3) Avser 2019 för TCO.
Källa: Respektive organisation