Ledamöter i riksdagens utskott 1985, 2001 och 2019

1) Lagutskottet upphörde oktober 2006 Uppgifterna för 2019 är framtagna i november Källa: Sveriges riksdag