Myndighetschefer tillsatta av regeringen september 2003 och 2019

Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag från lärosätets styrelse. I övriga titlar ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc. Totalen är inklusive vikarierande myndighetschefer.
Källa: Budgetpropositionen respektive år, UO 2