Styrelser och ledning i börsföretag 2018

Avser svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen (Large-, Mid-, och Small cap)
Styrelseordförande inkluderar funktionen OF
Verkställande direktör inkluderar funktioner som VD och EVD Styrelseledamöter samtliga LE (inkl. VD, VVD, OF, VOF. Exkl. arbetsrepresentanter)
Ett bolag saknade en registrerad OF per den 31/12 -2018 Uppgifterna är framtagna för 31 december 2018
Källa: Bolagsverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet