Valdeltagande i riksdagsvalen 1973-2018

Valdeltagande avseende samtliga baseras på valdeltagande hos svenska medborgare folkbokförda i Sverige och utomlands. Valdeltagande avseende förstagångsväljare avser de som uppnått rösträttsålder sedan föregående riksdagsval och baseras enbart på svenska medborgare folkbokförda i Sverige.
Källa: SCB:s valstatistik