Kapitalinkomster och kapitalvinster efter ålder i 5-årsklasser 2018

Kapitalinkomster avser i denna redovisning bland annat räntor, aktieut- delningar, schablonintäkter samt vinster minus förluster vid försäljning av bostäder och värdepapper.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret

Kapitalinkomster och kapitalvinster är mycket ojämnt fördelade. De tio procent av befolkningen med störst kapitalinkomster hade 95 procent av totalsumman 2018. Kapitalinkomsterna är också ojämnt fördelade mellan könen. I alla åldersgrupper, förutom bland barn, har män större kapitalinkomster än kvinnor. År 2018 hade kvinnor en tredjedel och män två tredjedelar av dessa inkomster.