Kvinnors pension i procent av mäns pension efter ålder 2004-2018