Nettoinkomst för personer i åldern 65 år och äldre efter hushållstyp och ålder 1991, 2000 och 2018

Medianinkomst i 1000-tal kronor i 2018 års priser och antal personer i 1 000-tal

Hushållsbegrepp: 1991 och 2000 Kosthushåll enligt
hushåll enligt TRIF
Hushållstransfereringar som t.ex. bostadsbidrag har i förekommande fall delats lika mellan sammanboende.
Källa: 1991 och 2000 Hushållens ekonomi, SCB. 2018 Inkomst och taxeringsregistret, SCB.