Personer 65 år och äldre efter pensionstyp 2018

Antal i 1 000­tal, pension i 1 000­tal kr, median, andel (%) med pensionstyp och kvinnors pension i procent av mäns pension

Garantipension betalas ut till den som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet.
Tjänstepension De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dess- utom en tjänstepension. I dessa fall sätter arbetsgivaren varje månad
av en summa till den anställde. Tjänstepensionen kan också kallas avtalspension om företaget har kollektivavtal.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB