Sammanräknad förvärvsinkomst för sammanboende och ensamstående efter ålder 2018 

Observera att diagrammen inte visar någon inkomstutveckling över livs- cykeln, utan den medianinkomst som individerna i en viss åldersgrupp hade år 2018.
Sammanräknad förvärvsinkomst är skattepliktiga inkomster exklusive kapitalinkomster.
Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB