Lön (2016)

De tio största yrkesgrupperna 2012

Direktlänk
De tio största yrkesgrupperna 2012

I de tio största yrkesgrupperna finns 43 procent av alla anställda kvinnor och 40 procent av alla anställda män.

Medellön i de tio största yrkesgrupperna 2012

Direktlänk
Medellön i de tio största yrkesgrupperna 2012

Lönespridning efter yrkesområden som kräver högskoleutbildning 2012

Direktlänk
Lönespridning efter yrkesområden som kräver högskoleutbildning 2012

Lönespridning efter yrkesområden som normalt inte kräver högskoleutbildning 2012

Direktlänk
Lönespridning efter yrkesområden som normalt inte kräver högskoleutbildning 2012

Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1994–2012

Direktlänk
Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1994–2012

Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor 86 procent av mäns lön. I mitten av 1990-talet var motsvarande siffra 83 procent. Förändringen visar en svag minskning av löneskillnaden mellan kvinnor och män.
När hänsyn tas till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning arbetstid, finns inom olika sektorer och i olika yrkesgrupper blir kvinnors lön 93 procent av mäns lön. Denna siffra har varit ungefär densamma sedan mitten av 1990-talet. Störst är skillnaden i privat sektor, minst i kommuner.
Den enskilt största förklaringen till löneskillnaderna är att kvinnor och män finns i olika yrken.