Lönespridning efter yrkesområden som normalt inte kräver högskoleutbildning 2018