Medellön i de tio största yrkesgrupperna år 2018

Källa: Lönestrukturstatistiken, Medlingsinstitutet (MI)