Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år 1990/91, 2000/01 och 2010/11

1) Inkluderar lunch samt resor till och från arbetet

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB