Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program 2018/19

Av alla nationella program på gymnasieskolan har fyra program en jämn könsfördelning. Dessa är restaurang och livsmedel, handel och administration, naturvetenskap respektive ekonomi. 56 procent av kvinnorna går på kvinno- dominerade program och 44 procent av männen går på mansdominerade program. På program med en jämn könsfördelning går 38 procent av kvinnorna och 32 procent av männen.