Examina på grundnivå och avancerad nivå i högskolan efter inriktning 2018/19

Inriktning enligt klassifikationen Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2020 (1-siffernivå)
En studerande kan ha examina inom fler än en inriktning.

Källa: Universitetskanslersämbetet