Lärare och skolledare i grundskolan och gymnasieskolan 1985/86, 2000/2001 och 2019/20