Undervisande och forskande personal efter anställningskategori 2018

Om en person har två anställningar med olika kategori, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.

1) I gruppen annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen ingår annan forskande och undervisande personal för vilka uppgift om examen saknas.

Källa: Universitetskanslersämbetet