Elever som började gymnasieskolan hösten 2015 och som fullföljt utbildningen inom 4 år efter svensk och utländsk bakgrund